Firma Casta dopravní stavby byla založena v roce 2008 jako společnost s ručením omezeným a vznikla oddělením divize dopravních a inženýrských staveb společnosti Casta a.s.

Od svého založení zabezpečuje společnost činnosti spojené s prováděním dopravních, inženýrských a vodohospodářských staveb.

Svým investorům dokáže nabídnout kompletní dodávku díla na "klíč" ve spolupráci se svými subdodavateli, ale i svými vlastními pracovníky.

V roce 2015 společnost zahájila provoz zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě stavebních a demoličních odpadů.