Kultura

Mimo své stavební aktivity se společnost Casta dopravní stavby s.r.o. věnuje i aktivitám ve společenském dění. Z podporovaných aktivit a subjektů v oblasti kultury v posledních letech jmenujme například: 

Sport

Další oblast, ve které se společnost angažuje a do které směřuje své sponzorské aktivity, je sport.

Z podporovaných sportovních klubů, odvětví a sportovních akcí jmenujme:

IHC Písek

Sociální sféra

Je pro nás přirozené aktivně se zapojovat do společenského dění a podporovat také aktivity v oblasti sociální sféry.