Revitalizace historického jádra Města Písku – III.etapa Fügnerovo náměstní

Typ: Stavby občanské vybavenosti
Místo: Písek
Finanční objem: 8839 tis. Kč
Realizace: 08/2013 - 12/2013

Úpravy Fügnerova náměstí zahrnovaly celkovou rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek, nové veřejné osvětlení, dopravní značení a zeleň. Celé náměstí se předláždilo. Opěrná zeď se posunula blíže k domům, aby zde mohla být umístěna parkovací stání. Celkově jich je 67.