Prostřednictvím našeho sběrného dvora Krašovice prodáváme recyklované kamenivo, směsné a asfaltové drti s možností zajištění dopravy přímo na stavbu. Sběrný dvůr se nachází v Krašovicích u Písku.

Dále pak vykupujeme stavební a demoliční odpad včetně asfaltové směsi. V největší míře je na sběrném dvoře ukládán stavební odpad jako je beton, cihly, tašky, keramika, asfaltové směsi, zemina a kamení, vytěžená hlušina.

Chceme být lídrem v ekologickém přístupu k nakládání s odpadem a klientům i jejich okolí umožnit podílet se na naplnění tohoto cíle. Důkazem této ambice je to, že sběrný dvůr Krašovice plní všechna kritéria ochrany životního prostředí.

Ceník

Ceny výkupu
Beton 200,- Kč
Cihly 200,- Kč
Tašky a keramika 200,- Kč
Směsi oddělené betonu, cihle a tašek keramiky 200,- Kč
Asfaltové směsi 200,- Kč
Zemina a kamení 120,- Kč
Vytěžená hlušina 150,- Kč
Štěrk ze železničního svršku 150,- Kč
Stavební a sádrové materiály 300,- Kč
Směsné stavební odpady 200,- Kč
Ceny prodeje
Recyklované kamenivo (frakce 0/32) 110,- Kč
Recyklované kamenivo (frakce 0/63) 110,- Kč
Recyklovaná asfaltová drť (frakce 0/63) 100,- Kč
Tříděná zemina 50,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH / za 1 tunu.

Ceny lze dle množství upravit (množstevní slevy).

Dokumenty ke stažení